Skepp med stor våg över fören

 

 

Verkstad

 

Ofabs verkstad är uppdelad i två större byggnader med en inomhusgång som sammankopplar dem.

Ena delen tjänar som lagerlokal. Här huseras främst färdiga delar som skall levereras.

Andra delen är uppdelad i en tvättavdelning, en skärande avdelning, en färdigställande avdelning

samt en del för lagring av reservdelar.

 

Exempel på arbete vi utför:

All typ av överhalning och maskinering för fartygsdieslar.

Rengöring och provtryckning av kylare.

Provtryckning av ventiler.

Överhalning av pumpar.

 

 

 Inslipning av ventilsäten på en SW38