Skepp med stor våg över fören

 

 

Kvalitets Policy

 

 

Orust Fartygsservice AB ser kvalitet som en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten.

 

Vi ställer kvalitetskrav på de produkter som vi skall installera.

 

Vi kvalitetssäkrar varje tjänst så att vi under såväl projektering, installation och utförande uppfyller ställda krav. Slutkontroll utförs alltid efter utfört arbete.

 

Vi tillhandahåller service som innebär att vi kan säkra hög funktionalitet av kundanläggning över tiden.

 

I vårt arbete använder vi prövad teknik samt följer tillämpliga författningskrav.

 

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med samarbetspartner och andra entreprenörer.

 

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

 

Henån 2019-01-01

Orust Fartygsservice AB

 

 

Christian Bengtsson och Johan Kristensson

 Ledningen