Skepp med stor våg över fören

 

 

Marin

 

Vi utför alla typer av renovering, service och underhåll på fartygsmaskiner, driftslinor samt kringutrustning.

Till vår hjälp har vi en stor mobil verktygs och maskinpark.

 

Exempel på arbete vi utför:

Total överhalning av fartygsdieslar inklusive nödvändiga maskineringar.

Uppriktningar av växlar, pumpar, generatorer mm.

Överhalning av trustrar, propellrar, roder samt axeldragningar.

 

 Slipning av stativtak på en MAK 552C                                                   Honing av en MAN 48/60 in situ.